Процедура закупiвлi: Відкриті торги з публікацією англ. мовою
Метод оцінки: Оцінка тендерних пропозицій учасників за допомогою вартості життєвого циклу
Процедуру оголошено: 31 серп. 2021 (останні зміни: 02/11/2021 15:01:31 )
Ідентифікатор плану закупівлі: UA-P-2021-08-05-007525-a

21Т-209_42120000-6 Насоси та компресори (Турбокомпресорний агрегат (ТКА) на базі відцентрового компресора з приводом від газотурбінного двигуна. Реконструкція Машівської ДКС)

Очікувана вартість
з урахуванням ПДВ
828 622 750.68 UAH

21Т-209_42120000-6 Pumps and compressors (Turbocompressor unit with centrifugal compressor and gas turbine engine. «Reconstruction BCS Mashivka»)

Ідентифікатор закупівлі
UA-2021-08-31-005572-a
ID
5f38d3f546564de792587d2f0737792f
Сума гарантії
24 858 682,52 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни
8 300 000.00 UAH з урахуванням ПДВ
Вид предмету закупівлі
Товари
Час, до якого можна давати відповіді
28/10/2021 1:00:00
Для того, щоб мати можливість залишити запитання Вам необхідно авторизуватись
Запитання та відповіді
08/09/2021 16:21:13 - Запитання до закупівлі
Умови договору
Чи можливо за контрактом наявність двох постачальників, що є афілійованими компаніями, одна з яких (нерезидент) здійснить поставку Товару, а інша(резидент) надасть Послуги?
Вiдповiдь:
Шановний Учаснику! Договір буде укладено з Учасником, якого буде визнано переможцем процедури закупівлі.
08/09/2021 16:22:24 - Запитання до закупівлі
Умови договору
Чи можливо додати до договору умову про право Постачальника призупинити виконання своїх зобов’язань за договором у випадку прострочення грошових зобов’язань Покупця на строк більше 60 днів. У випадку, якщо прострочка оплати перевищить 90 днів, Постачальник в праві розірвати договір в односторонньому порядку?
Вiдповiдь:
Шановний Учаснику! Всі умови договору, що буде укладено з переможцем процедури закупівлі викладено у Додатку №4 до тендерної документації.
08/09/2021 16:24:15 - Запитання до закупівлі
Умови договору
Просимо передбачити в договорі умову, що у випадку реалізації Покупцем своїх прав на розірвання договору у випадках, передбачених договором або законом, Постачальник вправі отримати оплату за фактично поставлені товари, та або надані послуги до моменту розірвання договору?
Вiдповiдь:
Шановний Учаснику! Замовник не вважає доцільним внесення змін до проекту договору, який викладено у Додатку №4 до тендерної документації.
08/09/2021 16:25:17 - Запитання до закупівлі
Умови договору
Просимо передбачити в договорі умову про обмеження загальної відповідальності Постачальника 100% вартості контракта.
Вiдповiдь:
Шановний Учаснику! Замовник не вважає доцільним внесення змін до проекту договору, який викладено у Додатку №4 до тендерної документації.
15/09/2021 16:19:44 - Запитання до закупівлі
Уточнення технічних параметрів
Просимо вказати загальну продуктивність ДКС по газу (Q газу для ДКС вцілому). Просимо чітко вказати, схему роботи трьох ТКА: «2 робочі + 1 резервний» або «3 робочі + 0 резервних».
Вiдповiдь:
Шановний Учаснику! В даній процедурі АТ «Укргазвидобування» закуповує турбокомпресорні агрегати (ТКА) конкретного типу, а не ДКС в цілому. Всі вимоги до ТКА, в тому числі робочі параметри, викладені в тендерній документації (таблиця 2 Додатку 3 до тендерної документації). Режими спільної, чи окремої роботи ТКА пов’язані з роботою ГКР і відносяться до зони відповідальності Замовника.
16/09/2021 20:14:31 - Запитання до закупівлі
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій
На підтвердження відповідності запропонованого товару (Найменування: Турбокомпресорний агрегат (ТКА) з відцентровим компресором та приводом від газотурбіноого двигуна. «Реконструкція системи збору та підготовки вуглеводневої продукції Машівського, Розумівського, Східно-Полтавського та Копилівського Родовищ»; Кількість - 3 комплекта) технічним вимогам замовника до предмету закупівлі згідно додатку №3 до тендерної пропозиції, учасник надає заповнений додаток №3 до тендерної документації з описом товару, що пропонується ним в рамках даної процедури закупівлі разом з заповненим графіком поставки/надання послуг та документи згідно з Додатком 3.1 до тендерної документації, а саме: на підтвердження розрахункових режимів роботи, згідно заданих технологічних параметрів ТКА додатку 3 табл.2, учасник в своїй пропозиції надає розрахунок газодинамічних характеристик першого та другого корпусів стиснення відцентрового компресору (виконується виробником ТКА). Наша компанія планує брати участь в оголошеному тендері, представляє інтереси та пропонує ТКА виробництва європейської компанії, який відповідає вимогам технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі. Виробник ТКА зазначає, що в у теперішній час відсутня можливість в термін до 02.10.2021 надати якісну обгрунтовану пропозицію на поставку товару з усіма розрахунками, з врахуванням необхідності уточнень технічних параметрів (буде зформовано окремий запит); з врахуванням відповідності пропозиції стандартам ДСТУ, зазаначеним в тендерній документації; з врахуванням якісного перекладу технічної інформації; з урахуванням ще діючих обмежувальних антипандемічних заходів урядів країн ЄС. У зв’язку з вищевикладеним, та з метою дотримання у процедурі закупівлі принципів недискримінації учасників та забезпечення належного рівня конкурентності, відкритості та прозорості, просимо керівництво тендерного комітету Замовника пролонгувати термін подачі тендерних пропозицій на 45 днів, до 16.11.2020 року, що дозволить всім зацікавленим учасникам надати якісні обґрунтовані пропозиції у відповідності до вимог тендерної документації Замовника.
Вiдповiдь:
Шановний Учаснику! Замовником буде розглянуто питання продовження строку прийому пропозицій.
20/09/2021 09:42:26 - Запитання до закупівлі
Питання щодо кумулятивного коефіцієнту споживання газу.
Пунктом 1 розділу V «Розгляд та оцінка тендерних пропозицій» тендерної документації встановлено наступну методику розрахунку вартості життєвого циклу (TCO): ТСО = CAPEX + 161 052 925 х Cпг х n х 1,2, де 161 052 925 – кумулятивний коефіцієнт споживання газу для прогнозованого періоду 10 років та базового варіанту. Керуючись підпунктом 3 пункту 1 статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» прошу надати роз’яснення, як розраховувався кумулятивний коефіцієнт споживання газу для прогнозованого періоду 10 років та базового варіанту.
Вiдповiдь:
Шановний Учаснику! Розрахунок ТСО виконувався згідно з методикою, розробленої в Товаристві та відноситься до внутрішньої політики компанії. Зазначений кумулятивний коефіцієнт споживання паливного газу єдиний для всіх учасників і не впливає на формування цінової пропозиції.
20/09/2021 09:44:56 - Запитання до закупівлі
Питання щодо розрахунку ТСО.
Пунктом 1 розділу V «Розгляд та оцінка тендерних пропозицій» тендерної документації встановлено наступну методику розрахунку вартості життєвого циклу товару (TCO): ТСО = CAPEX + 161 052 925 х Cпг х n х 1,2, де Cпг – витрата паливного газу на один ТКА; n – кількість ТКА. n=3. Відповідно до Звіту з оцінки впливу на довкілля «Реконструкція Машівської ДКС (за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Базилівщинської сільської ради Машівського району Полтавської області)», який був виконаний АТ «Укрнафтохімпроект» у 2021 році (реєстраційний номер справи 202010136737) та є в загальному доступі, установка компримування газу складається з трьох ідентичних ліній (до складу кожної з яких входить зокрема і ТКА). Відповідно дві лінії робочі, одна знаходиться в резерві. Тобто, роботу ДКС протягом 10 років експлуатації забезпечують лише два ТКА, а один знаходиться в резерві і не споживає паливний газ. Прошу роз’яснити, чому розрахунок ТСО, визначений в пункті 1 розділу V тендерної документації, враховує Спг (витрати паливного газу) для загальної кількості ТКА (3 одиниці), а не для кількості робочих ТКА (2 одиниці).
Вiдповiдь:
Шановний Учаснику! Кількість ТКА, що знаходяться в роботі, їх завантаження та простої на планові та капітальні ремонти протягом 10-ти років, враховано при розрахунку кумулятивного коефіцієнту.
29/09/2021 12:12:27 - Запитання до закупівлі
Інформація про субпідрядника/субпостачальника
В складі Товару, який буде запропонований нашою компанією в тендерній пропозиції, будуть наявні готові вироби та комплектуючі загальною вартістю більш ніж 20% від вартості договору про закупівлю від одного субпостачальника. Пунктом 8 розділу ІІІ тендерної документації встановлено, що у разі закупівлі робіт або послуг згідно умов цієї тендерної документації учасники в тендерній пропозиції зазначають інформацію щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи надання послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю та надають документи визначенні саме для подання кожним суб’єктом господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи надання послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, відповідно до переліку документів в додатку №1-2 до цієї тендерної документації. Чи розповсюджуються вимоги пункту 8 розділу ІІІ тендерної документації на суб’єктів господарювання, яких учасник планує залучати до постачання готових виробів/товарів (не виконання робіт чи надання послуг як субпідрядника/співвиконавця), обсяг постачання яких становить більш ніж 20% від вартості договору про закупівлю? Чи має учасник надавати повний комплект документів відповідно до переліку документів в додатку №1-2 до цієї тендерної документації щодо таких субпостачальників?
Вiдповiдь:
Шановний Учаснику! Пункт 8 «Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт або послуг)» розділу ІІІ тендерної документації стосується закупівель робіт або послуг. Окремо просимо звернути увагу на пункт 1 «Зміст і спосіб подання тендерних пропозицій» розділу ІІІ тендерної документації.
30/09/2021 14:44:41 - Запитання до закупівлі
Уточнення технічних параметрів
Прошу уточнити за якої причини розрахункова температура повітря на вході в ГТД складає + 20 оС, оскільки стандартна температура повітря (за ISO 2314) для розрахунку параметрів ГТД складає + 15 оС.
Вiдповiдь:
Шановний Учаснику! Згідно з додатком №3 до Тендерної документації (Таблиця 2 «Технічні вимоги», розділ «Технологічні параметри кожного ТКА»): Температура повітря для розрахунку параметрів роботи ТКА виходячи із середньодобової температури згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, 0С………-30..+29. Інших вимог по розрахунковій температурі повітря у Тендерній документації не надавалося. Розрахункова температура повітря для вибору ГТД повинна прийматися згідно з вимогами діючої нормативно-технічної документації на вказаний тип обладнання.
07/10/2021 08:48:29 - Запитання до закупівлі
Умови договору
В пп. 1.1 п. 1.1 Додатку №1 «Кваліфікаційні критерії та інші вимоги до учасників закупівель, критерії оцінки відповідності учасників закупівель встановленим критеріям та вимогам» до тендерної документації по предмету закупівлі «42120000-6 Насоси та компресори (Турбокомпресорний агрегат (ТКА) на базі відцентрового компресора з приводом від газотурбінного двигуна. Реконструкція Машівської ДКС)» зазначено, що учасником надається довідка в довільній формі про виконання аналогічного договору(-ів) згідно якого(-их) учасником здійснювалось постачання або виконання робіт/надання послуг з постачанням аналогічного блочного обладнання* із зазначенням найменування замовника, ЄДРПОУ (для резидента України), адреси та контактного телефону замовника за договором, предмет договору, дата укладання та строк дії договору, статус виконання, наявність претензійної роботи, роль учасника. Питання: Якщо учасник виступав у ролі Замовника аналогічного блочного обладнання по прямому договору із заводом-виробником, брав участь у заводських тестових випробовуваннях ТКА, організовував доставку за місцем призначення, розмитнював та вводив в експлуатацію, то чи вважається такий договір аналогічним до договору, що пропонується до укладення за результатами Тендеру?
Вiдповiдь:
Шановний Учаснику! Зазначаємо, що в пп. 1.1. п. 1. Додатку №1 до тендерної документації вимоги відносяться до Виконавця/Постачальника по аналогічному договору.
07/10/2021 08:49:06 - Запитання до закупівлі
Умови договору
В пп.1.3 п.1.1 Додатку №1 зазначено, що учасником надається скан-копія листа-відгука від підприємства, для якого виконувався аналогічний договір (згідно п.1.2), що підтверджує досвід та добросовісне виконання аналогічного договору, наведеного Учасником. Питання: Якщо учасник виступав у ролі Замовника аналогічного блочного обладнання для своїх об’єктів, які експлуатував, то чи вважається лист-відгук від учасника такий, що підтверджує досвід та добросовісне виконання аналогічного договору, наведеного Учасником.
Вiдповiдь:
Шановний Учаснику! Відповідно до пп. 1.3. п.1. Додатку №1 до тендерної документації Учасник (Виконавець/Постачальник – одна сторона договору) повинен надати скан-копію листа-відгука від підприємства (Замовник/Покупець – інша сторона договору), для якого виконувався аналогічний договір.
07/10/2021 16:07:39 - Запитання до закупівлі
Contract Terms and Conditions
Can you please advice if it is possible to change some of Contract's terms and conditions, our Company would like to change following terms of Attachment 4: 1. Our Company can supply the goods, but installation and commissioning shall be performed by affiliated Company in EU, draft of the Contract says that Supplier have to perform installation and commissioning, which is not acceptable for us. 2. Can law of EU be accepted instead of Ukrainian law? 3. Can delivery terms be changed to DAP (for instance), since DDP delivery terms considers a lot of risks associated with third Parties, i.e. Customs, Governmental organizations etc.? 4. Article 2.4 says: "In case if the Buyer has some doubts about Goods’ quality or about design flows or uncorrespondance to the regulations of Ukraine, the Supplier undertakes to eliminate all the defects in terms, set up by the Buyer or, in case of impossibility: return the funds recived from the Buyer under the present Contract or proportionately reduce the cost of Goods containing defects (at Buyers’s choice)." Can this be deleted, since: 1) Supplier cannot guarantee compliance with the Ukrainian quality standards; 2) Remedy such as return of funds or reduction of price for goods cannot be based on Buyer’s “doubts about goods quality”. 5. Article 5.5 says: "• other documents at custom’s authorities request and /or at Buyer’s request" It is necessary to clarify the exact list of documents that shall be presented by the Seller. 6. Article 6.2.1 says: "6.2.1.Prematurely terminate this Contract in case of non-fulfillment or improper fulfillment of obligations by notifying 30 days before the date of termination of the Contract " "improper fulfillment" shall be specified more clear. 7. Article 6.3.10 - shall be deleted. 8. Article 7 - can following wording to be added to the Contract: "7.1.1. To the maximum extent permitted by law, neither Buyer nor Seller or their affiliates, subcontractors, agents and/or employees shall be liable for any loss of use, loss of profit, losses resulting from or related to downtime or the cost of replacement power or compression, special, indirect, punitive, exemplary, incidental, or consequential loss or damages of any nature, howsoever caused and whether based on warranty, contract, tort (including negligence) strict liability or any other theory of the law regardless of whether a party had advance notice of the potential of any such damages. 7.1.2 To the maximum extent permitted by law, the total liability of Seller, its affiliates, subcontractors, agents and employees arising out of the performance or nonperformance of the Order or any of its obligations (including, without limitation, obligations in connection with the design, manufacture, sale, delivery, storage, erection or use of the goods or the rendition of any work or other services in connection therewith), whether based on warranty, contract, tort (including negligence), strict liability or any other theory of the law, shall not exceed in the aggregate a sum equal to one times the Order price of the discrete unit involved in the applicable claim. 7.1.3 The limitations of liability set forth in this Article 14 shall prevail over any conflicting or inconsistent provisions contained in any documents comprising the Order." and "7.15. The Supplier shall be subject of any measures of liability (including LDs, penalties, termination due Supplier’s default) provided that the Buyer notified Seller of such breach in writing and the Supplier within 30 days period from the Buyer’s notice failed to take due measures of duly contract performance. Any LDs, penalty, or fine imposed on the Contractor is sole and exclusive. In all cases where the present Contract (or Supplementary agreement/ Appendix hereto or any other document signed in connection with this Contract), entitle the Buyer to claim for a penalty or a fine in connection with any violation committed by the Supplier, the Buyer shall be entitled to claim only for such penalty or fine but not losses which the Buyer may incur in connection with the violation by the Supplier. This provision shall prevail over any other provision to the contrary contained in the Contract (or Supplementary agreement/ Appendix hereto or any other document signed in connection with this Contract). LDs, penalties and fines that may be imposed on the Contractor in relation to performance of each Order are limited and their amount shall not exceed 5% price of such Order net of VAT related to the applicable claim. Upon reaching this limit, penalties and fines are not subject to further recovery." 9. Liquidated damages shall be limited by 10% of the Contract price. 10. Article 9, can following wording be added: "DISPUTES/APPLICABLE LAW. Buyer and Seller shall use their best efforts to resolve any dispute or claim that may arise under the Order in an amicable manner. Except for Seller's claims for non- payment by Buyer hereunder, in the event either party believes the other party is in breach of or is noncompliant with any of the provisions of the Order, such party shall promptly notify the other in writing of such claim and the receiving party shall take reasonable measures to remedy such breach or noncompliance within thirty (30) days after receipt of notice. If the dispute is not resolved within such time, then the party initiating the claim shall demand a meeting of the parties, which meeting shall be held promptly in San Diego, California, unless the parties otherwise agree. Persons attending such meeting shall have decision-making authority regarding the dispute to attempt, in good faith, to negotiate a resolution of the dispute. The parties agree to participate in such negotiations and, if agreeable, mediation related thereto, for a period of thirty (30) days. If the parties are not successful in resolving the dispute through the negotiations, or mediation, if used, then the parties may seek an adjudicated resolution through the appropriate court. Should any provision of the Order be declared invalid, such declaration shall not invalidate or void the remaining provisions of the Order. The Order, having a reasonable relationship to the State of California, shall be governed by the laws of the State of California, without regard to conflict of law principles" 11. Article 11 can termination/cancellation schedule to be added: "In the event of termination or cancellation of the Order by Buyer (other than due to a material breach by Seller), or termination by Seller due to a material breach by Buyer, Buyer shall pay Seller cancellation charges in accordance with the following cancellation schedule. TERMINATION/CANCELLATION SCHEDULE CALENDAR DAYS CANCELLATION CHARGE FROM TO (STRAIGHT LINE % OF ORDER PRICE) Order 15 ARO 5 16 ARO 30 ARO 5-10 31 ARO 60 ARO 10-20 61 ARO 91 before RTS 20-70 90 before RTS on or after RTS 70-90 ARO: after receipt of Order or other authorization to proceed with manufacturing (e.g., letter of commitment) RTS: scheduled ready to ship date All construction works, fabrications, major off-package accessories, and ancillary equipment to be supplied, and engineering, installation and construction work to be performed by Seller, as separately priced in the Order, shall be subject to termination charges of twenty-five percent (25%) over and above Seller's total costs, including costs associated with termination of subcontracts and purchase orders, and for any disposition of such goods/work. In no event shall the cancellation charge exceed the Order price, and any payments made by Buyer up to the date of termination shall be credited against the applicable cancellation charge. The parties agree that the cancellation charges identified above are a fair and reasonable estimation of the damages to be incurred by Seller as a result of any such cancellation/termination, and are not intended to be compensation or consideration for any goods. Accordingly, upon any such cancellation or termination, Seller shall retain all goods, in whatever stage of completion."
Вiдповiдь:
Шановний Учаснику! Відповідь на питання №1: Тендерною документацію передбачено підписання договору з одним Учасником, але це не забороняє Учаснику брати на підряд/субпідряд (відповідно до п.п. 2.1. п.2. Додатку №1 до тендерної документації) організацію, яка має право виконувати шеф-монтажні та пусконалагоджувальні роботи запропонованого Учасником обладнання на території України. Відповідь на питання №№2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11: Проект договору наведений у Додатку №4 до тендерної документації є типовим договором для АТ «Укргазвидобування», умови якого розроблені та погоджені відповідно до регламентуючих документів Товариства. Відповідь на питання №3: Для участі в електронному аукціоні Учасник-нерезидент повинен привести свою цінову пропозицію до рівних умов з іншими учасниками аукціону – цінова пропозиція повинна бути приведена до умов DDP. Детально умови описані в пункті 2 розділу VІІ Тендерної документації. Разом з тим, зважаючи на те, що компанія-нерезидент не може розмитнювати Товар та платити податки в Україні, договір між АТ «Укргазвидобування» та переможцем-нерезидентом укладається на умовах поставки DAP. Відповідь на питання №5: Пункт договору не може бути зміненим. Зазвичай документів, що чітко вказані в переліку п. 5.5. договору, достатньо для здійснення митного оформлення Товару. Але якщо наявних документів недостатньо для, зокрема, але не виключно, підтвердження митної вартості Товару та/або країни походження, митні органи можуть запросити уточнюючі документи. Це може бути детальний опис товару та сфери його застосування, довідка про те, що товар не може бути використаним для військових цілей тощо. У будь-якому випадку такий запит не порушує законодавства.
18/10/2021 17:59:37 - Запитання до закупівлі
Загальні питання
Компанія-нерезидент, яка має офіційне Представництво в Україні, хотіла би взяти участь у тендері. Відповідно до тендерної документації Додаток 5 Опитувальник (юридичної особи) викладений українською мовою. У зв'язку з чим два запитання: 1) Чи є Опитувальник (юридичної особи) англійською мовою? 2) Якщо ні, то якою мовою він має бути заповнений?
Вiдповiдь:
Шановний Учаснику! У відповідь на Ваше питання просимо звернути увагу на п.12 розділу І тендерної документації, в якому зазначено: Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції - українська мова. Допускається подання документів у складі тендерної пропозиції іншою ніж українська мова з обов’язковим наданням перекладу таких документів на українську мову (подання перекладу свіфт-повідомлення банку-гаранта не є обов’язковим). Переклад документів повинен бути завірений, організацією, яка здійснювала переклад. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Відповідальність за достовірність перекладу несе учасник. Дана вимога не відноситься до власних назв та/або загальноприйнятих визначень, термінів, малюнків, креслень тощо.
19/10/2021 14:19:11 - Запитання до закупівлі
Умови оплати
Шановний Замовнику, умови оплати, зазначені в п.4.5 Розділу I Тендерної документації суттєво відрізняються від умов оплати в проекті Договору (п.4.1. Проекту). Які з цих умов є вірними?
Вiдповiдь:
Шановний Учаснику! В п. 4.5 Розділу I Тендерної документації наведені конкретні умови оплати, які будуть внесені у п. 4.1. Договору при його підписанні. (Проект договору є загальною формою типового договору, погодженого для використання в АТ «Укргазвидобування»).
19/10/2021 14:28:40 - Запитання до закупівлі
Загальне питання про закупівлю
Шановний Замовнику, на яку суму має бути надана гарантія повернення авансового платежу, враховуючи умови оплати? На перший аванс чи сукупно на всі три авансові платежі? Чи гарантія повернення авансового платежу не надається? Із змісту тендерної документації не зрозуміло.
Вiдповiдь:
Шановний Учаснику! Згідно з п. 4.2 проекту Договору при здійсненні попередньої оплати (за будь-якою формою розрахунку, в тому числі акредитивною) до документів додається копія банківської гарантії повернення авансового платежу або стендбай акредитив. Відповідно до п.4.3 проекту Договору Основні вимоги до банківської гарантії повернення авансового платежу або стендбай акредитиву вказані в типовій формі, яка є Додатком №11 до Договору та є його невід’ємною частиною: сума банківської гарантії повернення авансового платежу або стендбай акредитиву повинна бути не менша суми авансу, що становить ______. Чинну редакцію типової форми банківської гарантії повернення авансового платежу/стендбай акредитиву наведено в Додатку №8.1 до тендерної документації. Тому банківська гарантія повернення авансового платежу надається на суму, що не менше суми попередньої оплати (авансу) та надається при здійсненні кожної попередньої оплати (авансу).
19/10/2021 14:32:09 - Запитання до закупівлі
Загальне питання по закупівлі
Dear Customer, we are a representative of the Turbocompressor units manufacturer. And we plan to take part in this bidding. Please an answer: can we "re-expose" the manufacturer's bank guarantee and / or SBLC (tenders guarantee, performance guarantee, advance payment guarantee) in your favor as a Beneficiary? Provided that all types of guarantees (bonds) will be issued to secure this agreement. Or is it possible to provide guarantees by a third party as security for the fulfillment of our company's (Principal's) obligations under this agreement to you (the Beneficiary)? Thank you in advance!_________________________________Уважаемый Заказчик, мы являемся представителем производителя турбокомпрессорных агрегатов. И мы планируем принять участие в этих торгах. Пожалуйста, ответьте: можем ли мы «повторно выставить» банковскую гарантию производителя и / или SBLC (тендерную гарантию, гарантию исполнения, гарантию авансового платежа) в вашу пользу как бенефициара? При условии, что для обеспечения данного соглашения будут выпущены все виды гарантий (облигаций). Или возможно предоставить гарантии от третьей стороны в качестве обеспечения выполнения обязательств нашей компании (Принципала) по настоящему соглашению перед вами (Бенефициаром)? Заранее спасибо!
Вiдповiдь:
Шановний Учаснику! Тендерною документацією не передбачена можливість надання гарантії від третьої сторони в якості забезпечення виконання зобов'язань Принципала, оскільки Аплікантом/Принципалом повинен виступати Учасник торгів, з яким надалі (у випадку перемоги у торгах) укладається договір. У пп. 2 п. 4 вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції, а також у "Формі забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції, що надається іноземним банком", які викладені у додатку №8 до Тендерної документації, чітко зазначено, що Аплікантом/Принципалом повинен бути Учасник процедури закупівлі.
22/10/2021 09:41:43 - Запитання до закупівлі
форма забезпечення тендерної пропозиції
В пункті 3 Додатку 8 до тендерної документації "Форма зебазпечення тендерної пропозиції" зазначено, що гарант безвідклично зобов’язаний сплатити бенефіціару суму гарантії протягом 5 (п’яти) робочих/банківських днів після дня отримання гарантом письмової вимоги бенефіціара про сплату суми гарантії. Обслуговуючий банк нашої компанії просить чітко зазначити, в яких саме днях обчислюється строк оплати суми гарантії: робочих чи банківських. Чи буде порушенням вимог тендерної документації зазначення в банківській гарантії строку оплатисуми гарантії в робочих або банківських днях замість "робочих/банківських днів"?
Вiдповiдь:
Шановний Учаснику! Формулювання «робочих/банківських днів» п. 3 Додатку №8 до тендерної документації дає змогу вибрати необхідне, а саме: або робочих, або банківських днів.