Набори реагентів

Набір реактивів призначений для використання в якості допоміжного компонента для мікроскопічних методів (REF НР060.02)
Скинути
Опис
Глюкоза Ф (REF НР009.02)

Метод аналізу
Глюкозооксидазний метод

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма, Сеча

Кількість досліджень
200

Опис
ГЕМОГЛОБІН REF НР008.01

Матеріал дослідження
Кров

Збудник
Визначення концентрації гемоглобіну

Метод аналізу
Фотометрично гемоглобінціанідним методом

Кількість досліджень
800

Опис
Холестерин-Ф REF НР026.02

Метод аналізу
Фотометрично ферментативним методом (СHOD-PAP)

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма

Кількість досліджень
800

Збудник
Визначення концентрації холестерину та ефірів холестерину

Опис
α-амілаза REF НР003.01

Метод аналізу
Фотометрично (За Каравеєм)

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма, Сеча

Кількість досліджень
100

Збудник
Визначення активності α-амілази

Опис
АсАТ REF НР004.01

Метод аналізу
Фотометрично (За Рейтманом-Френкелем)

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма

Кількість досліджень
250

Збудник
Визначення активності аспартатамінотрансферази

Опис
АлАТ REF НР001.01

Метод аналізу
Фотометрично (За Рейтманом-Френкелем)

Матеріал дослідження
Сироватка

Кількість досліджень
250

Збудник
Визначення активності аланінамінотрансферази

Опис
БІЛІРУБІН REF НР005.01

Метод аналізу
Фотометрично (ЗА МЕТОДОМ Ендрассика –Гофа (кофеїновий))

Матеріал дослідження
Сироватка

Кількість досліджень
110

Збудник
Визначення концентрацій загального та прямого білірубіну

Опис
Тимолова проба REF НР021.01

Метод аналізу
Тимол-вероналова проба

Матеріал дослідження
Сироватка

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Загальний білок REF НР10.01

Метод аналізу
КТ

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Забарвлення за Цілем-Нільсеном REF НР030.03

Призначення
Диференціальне забарвлення спирто - і кислототривких бактерій (мікробактерій туберкульозу)

Матеріал дослідження
Мазки мокроти

Метод аналізу
Бактеріоскопічний метод

Метод дослідження
Якісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Калій REF НР024.01

Призначення
Визначення концентрацій калію

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма

Метод аналізу
Турбідиметричний метод

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Кальций REF НР013.01

Призначення
Визначення концентрації загального кальцію

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма, Сеча

Метод аналізу
Фотометрично (З ортокрезолфталеїн-комплексоном)

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Креатинін REF НР014.01

Призначення
Визначення концентрації креатиніну

Метод аналізу
Фотометрично (З депротеїнуванням трихлороцтовою кислотою)

Матеріал дослідження
Сироватка, Сеча

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Лужна фосфатаза REF НР016.01

Призначення
Визначення активності лужної фосфатази

Метод аналізу
Фотометрично (З фенілфосфатом натрію)

Матеріал дослідження
Сироватка

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Магній REF НР035.01

Призначення
Визначення концентрації магнію

Метод аналізу
Фотометрично (З ксилідиловим синім)

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма, Сеча

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Натрій РН REF НР029.02

Призначення
Визначення концентрації натрію

Метод аналізу
Фотометрично (З фосфоназо III)

Матеріал дослідження
Сироватка

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Сечова кислота REF НР017.01

Призначення
Визначення концентрації сечової кислоти

Метод аналізу
Фотометрично (З фосфорновольфрамовим реактивом)

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма, Сеча

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Сечовина У REF НР018.02

Призначення
Визначення концентрації сечовини

Метод аналізу
Фотометрично (Уреазний (BERTHELOT) метод)

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма, Сеча

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Сечовина Д REF НР018.01

Призначення
Визначення концентрації сечовини

Метод аналізу
Фотометрично (Діацетилмонооксимний метод)

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма, Сеча

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Тріглецеріди REF НР022.02

Призначення
Визначення концентрації тригліцеридів

Метод аналізу
Фотометрично ферментативним методом (СHOD-PAP)

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Філісіт- РФ - латекс REF ЛА033.03

Призначення
Визначення ревматоїдного фактору (РФ)

Метод аналізу
Макроскопічна аглютинація комплексу „антиген - антитіло” за допомогою латексу

Матеріал дослідження
Сироватка

Метод дослідження
Кількісний, Якісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Філісіт- СРБ - латекс REF ЛА033.02

Призначення
Визначення С-реактивного білку (СРБ)

Метод аналізу
Макроскопічна аглютинація комплексу „антиген - антитіло” за допомогою латексу

Матеріал дослідження
Сироватка

Метод дослідження
Кількісний, Якісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Філісіт- АСЛ-О- латек REF ЛА033.01

Призначення
Визначення анти-стрептолізину О (АСЛ-О)

Метод аналізу
Макроскопічна аглютинація комплексу „антиген - антитіло” за допомогою латексу

Матеріал дослідження
Сироватка

Метод дослідження
Кількісний, Якісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
АлАТ-КІН- набір для визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці та плазмі крові (кінетичний метод) (REF НР001.02)(50 мл/ 50 макс. визнач.)

Призначення
Визначення активності аланінамінотрансферази

Метод аналізу
Кінетичний метод

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
а-Амілаза КІН-набір для визначення активності альфа-амілази у біологічних рідинах (кінетичний метод)(REF НР003.02)(50 мл/ 50 макс. визнач.)

Призначення
Визначення активності альфа-амілази

Метод аналізу
Кінетичний метод

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
АсАТ КИН-набір реактивів для визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці та плазмі крові (кінетичній метод) (REF НР004.02)

Призначення
Визначення активності аспартатамінотрансферази

Метод аналізу
Кінетичний метод

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Білірубін-калібратор-набір для використання калібрувальних розчинів білірубіну для калібрування і контролю якості визначення білірубіну у сироватці крові (REF НК005.02)(24 мл)

Призначення
Визначення калібрувальних розчинів білірубіну для калібрування і контролю якості

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Білкові фракції-набір для визначення співвідношення білкових фракцій сироватки крові людини (REF НР006.01)(600 мл/ 20 макс. визнач.)

Призначення
Визначення співвідношення білкових фракцій

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
ГГТ-набір реактивів для визначення активності гамма-глутамілтранспептідази у сироватці крові (REF НР007.01)

Призначення
Визначення активності гамма-глутамілтранспептідази

Матеріал дослідження
Сироватка

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Лужна фосфотоза ДЕА-набір реактивів для визначення лужної фосфатази у сироватці крові людини (кінетичний метод з ДЕА-буфером) (REF НР016.04)

Призначення
Визначення активності лужної фосфатази

Метод аналізу
Кінетичний метод

Матеріал дослідження
Сироватка

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Гемоглобін-ГХ - набір для визначення концентрації гемоглобіну у крові людини геміхромним методом(REF НР008.02)(2000 мл/ 800 макс.визнач.)

Призначення
Визначення концентрації гемоглобіну

Метод аналізу
Геміхромний метод

Матеріал дослідження
Кров

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Глюкоза МОНО- набір для визначення концентрації глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом, монореактив(REF НР009.05)

Призначення
Визначення концентрації глюкози

Метод аналізу
Глюкозооксидазний метод

Матеріал дослідження
Кров, Сироватка, Плазма, Сеча, Спинномозкова рідина

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Набір «ЖЕЛАТИНУ РОЗЧИН 10 %» (НР040.04) (100 мл/ 1000 визначень)(10 амп х 10 мл)

Призначення
Контроль якості передстерилізаційного очищення та виявлення прихованої крові

Метод аналізу
Метод конглютинації

Матеріал дослідження
Кров, Плазма

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Набір дослідження структури клітинної стінки, Забарвлення за Грамом (REF НР030.01)

Призначення
Дослідження структури клітинної стінки і виявлення приналежності бактерій до грампозитивних або до грамнегативних груп

Метод аналізу
Мікробіологічний метод

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Набір реагентів для диференціального забарвлення, Забарвлювач за Романовським (REF НР030.09)

Призначення
Визначення диференціального забарвлення азур-еозином за Романовським

Метод аналізу
Мікробіологічний метод

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Набір реагентів для визначення концентрації загального білку у сечі та лікворі людини, Загальний білок-УЛ- набір (REF НР010.02)

Призначення
Визначення концентрації загального білку

Метод аналізу
КТ

Матеріал дослідження
Сеча

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Набір реагентів для визначення концентрації заліза та загальної залізозв'язуючої здатності (ЗЗЗЗ) сироватки крові (REF НР012.01)

Призначення
Визначення концентрації заліза та загальної залізозв'язуючої здатності

Метод аналізу
Водно-сольовий

Матеріал дослідження
Сироватка, Кров

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Набір реагентів для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з Арсеназо ІІІ (REF НР013.02)

Призначення
Визначення концентрації загального кальцію

Метод аналізу
Фотометрично (З Арсеназо III)

Матеріал дослідження
Спинномозкова рідина, Сеча, Сироватка, Кров

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Набір реагентів для визначення концентрації креатиніну у сироватці крові та сечі людини псевдо-кінетичним методом, Креатинін-КІН-набір (REF НР014.02)

Призначення
Визначення концентрації креатиніну

Метод аналізу
Псевдо-кінетичний метод

Матеріал дослідження
Сеча, Сироватка, Кров

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Набір реагентів для визначення концентрації сечової кислоти у біологічних рідинах ензиматичним колориметричним методом, Сечова кислота Ф-набір - (REF НР017.02)

Призначення
Визначення концентрації сечової кислоти

Метод аналізу
Ензиматичний колориметричний метод

Матеріал дослідження
Сеча

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Набір реагентів для визначення сіроглікоїдів (сіромукоїдів) у сироватці крові турбідиметричним методом, Сіроглікоїди-набір - (REF НР019.01)

Призначення
Визначення сіроглікоїдів (сіромукоїдів)

Метод аналізу
Турбідиметричний метод

Матеріал дослідження
Сироватка, Кров

Метод дослідження
Кількісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Діагностичний моноклональний реагент анти-А (10мл)

Призначення
Визначення групи крові людини

Метод аналізу
Пряма реакція аглютинації

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма

Метод дослідження
Якісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Діагностичний моноклональний реагент анти-В IgM, флакон (10 мл)

Призначення
Визначення групи крові людини

Метод аналізу
Пряма реакція аглютинації

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма

Метод дослідження
Якісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Діагностичний моноклональний реагент анти-АВ IgM, флакон (10 мл)

Призначення
Визначення групи крові людини

Метод аналізу
Пряма реакція аглютинації

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма

Метод дослідження
Якісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Діагностичний моноклональний реагент анти-D IgM, флакон (10 мл)

Призначення
Визначення групи крові людини

Метод аналізу
Пряма реакція аглютинації

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма

Метод дослідження
Якісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Діагностичний моноклональний реагент анти-D/DVI IgM/IgG, флакон (10 мл)

Призначення
Визначення групи крові людини

Метод аналізу
Пряма реакція аглютинації

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма

Метод дослідження
Якісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Діагностичний моноклональний реагент анти-C IgM, флакон (5 мл)

Призначення
Визначення групи крові людини

Метод аналізу
Пряма реакція аглютинації

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма

Метод дослідження
Якісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Діагностичний моноклональний реагент анти-c IgM, флакон (5 мл)

Призначення
Визначення групи крові людини

Метод аналізу
Пряма реакція аглютинації

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма

Метод дослідження
Якісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Діагностичний моноклональний реагент анти-Е IgM, флакон (5 мл)

Призначення
Визначення групи крові людини

Метод аналізу
Пряма реакція аглютинації

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма

Метод дослідження
Якісний

Кількість одиниць в упаковці
1

Опис
Діагностичний моноклональний реагент анти-е IgM, флакон (5 мл)

Призначення
Визначення групи крові людини

Метод аналізу
Пряма реакція аглютинації

Матеріал дослідження
Сироватка, Плазма

Метод дослідження
Якісний

Кількість одиниць в упаковці
1